Medycyna Estetyczna - certyfikowani lekarze

AktualnościCzy gabinet, w którym poddajecie się zabiegom z zakresu medycyny estetycznej to zarejestrowany gabinet lekarski?

Jeśli tak, musi on spełniać normy określone wieloma przepisami:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiada odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej – Dz.U. z 2000 r. Nr 20, poz. 254.

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.

3. Rozporz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy stwa i higieny pracy – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.

4. Ustawa o Pa Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z poz. 851 z późn. zm.

5. Ustawa Prawo budowlane Ustawa Prawo budowlane – Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.

Ponadto ważnym przepisem jest Rozporządzenie Ministra
Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia
zakładu opieki zdrowotnej – Dz. U. z 2011 r. Nr 31, poz. 158. Dz. U. z 2011 r. Nr 31, poz. 158.

PO CO TO WSZYSTKO? DLA BEZPIECZEŃSTWA
Szukając zaufanego lekarza medycyny estetycznej, skorzystaj z wyszukiwarki. znajdź lekarza

wyszukaj
Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging PTL
Aleje Ujazdowskie 22/2
22-478 Warszawa

tel. (22) 628 58 21
kom. 691 054 696
medycyna.estetyczna@wp.plcreated by